Plaatsing houd niet in dat de redactie al of niet instemt met de inhoud of de strekking van het artikel.

 

Moeilijk seizoen duiven tentoonstellingen
 
Westzaan- Door de vogelgriep is het houden van een duiven tentoonsteling moeilijk geworden. Voor elke vereniging moet een ontheffing worden aangevraagd bij de V.W.A.
(Voetsel en Waren Autoriteit) in Leiden. Dit alles 8 dagen voor een tentoonstelling zal plaats vinden.
Tevens moeten alle duiven die worden ingeschreven door een dierenarts worden onderzocht, waarbij deze een verklaring zal ontvangen.
Opvallend is dat in de Europese richtlijn de postduiven in een zin genoemd worden met pluimvee en loopvogels, wat voorgaande jaren niet het geval was.
Al deze problemen maken het moeilijk voor het houden van een tentoonstelling. En zo zijn er al verschillende verenigingen die geen toestemming hebben gehad om
hun jaarlijkse evenement te organiseren. Hoewel de tentoonstellingen de laatste jaren al minder werden, was het voor het grootste deel van de club's in deze stille periode
voor de duivenmelkers toch een mooi winter gebeuren. Maar de grootste tentoonstelling met een deelname van  723 duiven van de Zaanse liefhebbers staat nog steeds op
naam van P.V. Strijd en Vriendschap uit Westzaan, dat was in December 1964, die gehouden werd in Hotel de Prins.
 
  Egbert Meijer.

 

                                                                        Robert Berkeley / Egbert Meijer

Duiven Jan Kaman klasse apart
 
Zaanstreek- Wormerveerder Jan Kaman leverde Zaterdag wel een heel opvallende prestatie tijdens het Tweeprovinciënconcours tussen de Noord - en Zuid -Hollandse duiven liefhebbers in de slotvlucht van het seizoen 2005.  Zaterdagochtend om 8.30 uur werden de duiven traditiegetrouw gezamelijk gelost, waarbij van rayon C 691 duiven.
Door de West tot Noordenwind is het een vrij moeilijke opgave voor de duiven geworden, vooral ook omdat de afstand bijna 500 kilometer was.
De prestatie in de gehele duivensport was voor Jan Kaman Uniek, hij klokte in rayon C de eerste zeven duiven en liefst 20 bij de eerste 25 wat een record in de rayon C uitslag is.
De winnende duif van Jan Kaman kwam binnen om 15.44.13 uur wat een snelheid van 1128 meter per minuut is.
 
Uniek was een geval van een hele vroege duif eveneens van Jan Kaman. Een van de beste liefhebbers in Zuidholland de combinatie B. en S. Verkerk uit Alphen a.d.Rijn stonden op hun duiven te wachten van deze vlucht, tot er 4 duiven tegelijk bij deze liefhebbers binnen vlogen maar één duif was volgens  de chipring niet hun eigendom, dit moest even na gekeken worden, en bijna niet tegeloven maar deze ook al snelle duif was van Jan Kaman, die mogelijk door de enorme snelheid achter de 3 duiven van de combinatie Verkerk was gevlogen zo hun hok in, deze gevallen komen zeker meer voor maar met zeer vroege duiven is dat niet mogelijk. Deze duif van Kaman had een enorme grote kans op de gehele overwinning gehad, die nu behaald is door de dit jaar wel heel goed spelende bekende broers Frans en Hannie Fanger uit Badhoevedorp.
Overigens heeft Jan Kaman voor de zekerheid zijn duif toch maar per auto Zondag gehaald.

 

Uitslag eerste 25 rayon C
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 en 25  Jan Kaman (De Postduif)  8 en 14 Robert van Soest (Zaanstreek Noord) 9 en 12 Ruud Moes (BVZ Zaandam) 15 Henrie Elsinga (Zaanstreek Noord)
 
 Groeten,  Egbert.

 

Drie Zaankanters op het erepodium van het rayon

Piet Valk kampioen generaal in het rayon C

 

Zaanstreek- Duivenmelker Piet Valk heeft een geweldig seizoen met zijn duiven gemaakt de Assendelver is generaal kampioen van afdeling 6 Noord Holland rayon C geworden.

Deze prestatie krijgt nog meer glans omdat hij twee jaar geleden nog in Zaandam woonachtig was en daar in 2003 nog generaal kampioen van de Zaanse Concours Commissie

en derde in rayon C eindigde. Het komt maar weinig voor dat een duivenmelker deze prestatie levert. De duiven van Piet Valk vlogen totaal in het rayon 28.199 punten bij elkaar.

De kampioen van vorig jaar Ruud Moes eindigde fraai als tweede, gevolgt door de Westzaner Janus Kat als nummer drie. In de srtijd onaangewezen is Kat kampioen geworden.Het seizoen was redelijk, met zoals elk jaar zijn na en voordelen, voor enkele liefhebbers washet seizoen niet best met meer duiven in de strijd waren de kop prijzen belangrijk minder. Maar prachtig was het succes van drie liefhebbers die na een lange periode duivensport voor de eerste keer de eerste duif klokte in groter verband dan hun vereniging.

Ruud Moes was hierin de beste de voorzitter van rayon C klokte drie keer dit seizoen de snelste duif. Een vlucht werd er afgelast namelijk op 16 April vanaf het Belgische Duffel wat zo vroeg in een seizoen nog nooit voor gekomen is.

                                            De eindstanden 2005 rayon C zijn alsvolgt.

Onaangewezen:                                           Aangewezen:

                                     Vitesse:

1. R. v. Bohemen                                         1. R. v. Bohemen                            Eindstand Generaal:

2. A. Kat                                                    2. J. Kuijzer                        Onaangewezen:          Aangewezen:

3. W. Rodenburg                                          3. G. Twaalfhoven               1. P. Valk                      1. A. Kat

4. M. Kroon                                                 4. W. Rodenburg                 2. R. Moes                     2. R. v. Bohemen

5. G. Twaalfhoven                                        5. C. Srijbis                        3. A. Kat                       3.R. Moes

                                                                                                       4. R. v. Bohemen             4. Comb. Kerssens- Krom

                                    Midfond:                                                       5. Comb. Heine               5. P. Valk

1. R. v. Bohemen                                     1. P. Valk                               6. R. Faber                     6. R. Faber

2. P. Valk                                               2. G. Roelofsen                       7. Comb. Kerssens- Krom   7. Comb. Heine

3. R. Moes                                             3. Comb. Heine                        8. H. Jongewaard             8. G. Tichelaar jr.

4. A. Kat                                               4. W. Rodenburg                      9. Comb. Jansen – Bulder   9. J. Kuijzer

5. G. Twaalfhoven                                  5. Jos Stoop                           10. M. Kroon                    10. D. Hartog

                                   Dagfond:

1. Fr. Kramer & zoon                               1. Fr. Kramer & zoon

2. R. Moes                                            2. V. Looze

3. C. Slinger                                          3. P. en R. Molenaar

4. P. Valk                                             4. P. Valk

5. G. Overbeek                                      5. A. Zomerdijk

                              Overnachtfond:

1. J. v/d Vlucht                                     1. J. v/d Vlucht

2. B. v/d Peppel                                    2. P. Valk

3. Y. Kaptein                                        3. B. v/d Peppel

4. H. v.d Roest                                     4. G. Neijzing jr.

5. P. Homan                                         5. J. Stobbelaar

                           Oude duiven:

1. P. Valk                                            1. R. v. Bohemen

2. R. Moes                                           2. P. Valk

3. R. v. Bohemen                                  3. A. Kat

4. A. Kat                                            4. C. Stijbis

5. Comb. Heine                                    5. Jos Stoop

                          Jonge duiven:

1. P. Jonker                                         1. G. Korver

2. P. Valk                                            2. D. Hartog

3. C. Kroon                                          3. A. Kat

4. R. v. Bohemen                                  4. R. Moes

5. J. Kuijzer                                         5. P. Jonker

                         Navluchten:

1. H. Jongewaard                                  1. A. Kat

2. A. Kat                                             2. R. Moes

3. R. Moes                                           3. H. Jongewaard

4. J. Kuijzer                                         4. R. Faber

5. P. Valk                                            5. R. v. Bohemen

                                                                                                

 

                                                                Zaterdag slotvlucht

Ter afsluiting van het seizoen is er Zaterdag de jaarlijkse Tweeprovincieënconcours, tussen  Noord- en Zuidhollandse duivenliefhebbers. Deze keer gaat de vlucht vanaf het Franse Ablis over circa 490 kilometer.

                                                                       Egbert Meijer

 

 

Barend Valk wint laatste vlucht in rayon C
 
ZAANSTREEK- De laatste vlucht van het seizoen is een overwinning geworden voor de Zaandammer Barend Valk, deze liefhebber klokte in de Zaanstreek en in rayon C verband
de snelste duif. De circa 2300 duiven van rayon C waarbij 1731 van de Zaanse duivenmelkers werden om 10.00 uur gelost met een zwakke wind die variabel was tussen zuid en
noordoost. De prestatie van Barend Valk was wel erg groot daar zijn duiven houden over veel schijven loopt. Zo is hij wonende in Zaandam, heeft zijn duiven in Westzaan en korft
zijn duiven in bij de vereniging Vliegende Vleugels in Uitgeest. Na de lossing in het Belgische Strepy/Thieu kwam zijn eerste duif binnen om 12.39.39 uur wat een snelheid van
gemiddeld 1385 meter per minuut is. Ook de plaatsen 6, 7, en 14 neemt Valk voor zijn rekening over de afstand van circa 225 kilometer.
Voor Henk Jongewaard was deze slot vlucht ook succesvol hij neemt de plaatsen 2, 3, en 5 voor zijn rekening eveneens in Westzaan, overigens doen de duiven van de Westzaners het dit jaar wel erg goed, zo namen zij enkele weken geleden de eerste 14 duiven voor hun rekening Zaterdag werden er in dat dorp 10 bij de eerste 15 geklokt.
 
Uitslag eerste 25
 
1, 6, 7 en 14 Barend Valk (Vliegende Vleugels) 2, 3, 5, 16, 18 en 21 H. Jongewaard (Strijd en Vriendschap) 4, 15 en 17 A. Kat (Strijd en Vriendschap) 8 en 13 J. Kuijzer
(Zaanstreek Noord) 9 en 10 R. Moes (BVZ Zaandam) 11 en 12 R. Faber (Strijd en Vriendschap) 19 H. Lockefeer (De Postduif) 20, 22, 24 en 25 Piet Valk (Zaanstreek Noord)
23 J. Kaman (De Postduif)

 

Helaas is er afgelopen seizoen maar één foto met groot verslag in het Noordhollands Dagblad geplaatst, wat er 35 jaar achter elkaar tussen de 12 en 15 waren.
Ik heb in het na en voorjaar het ZCC bestuur schriftelijk laten weten dat ze fout bezig waren, wat helaas is uitgekomen. Vooral het schrijven tegen de krant in het ZCC blaadje van 3 Sept. '04 was ongepast en dom, daar ze geheel niet weten hoe het bij de krant werkt. Ook waren er vorig seizoen twee liefhebbers die weigerde voor een foto, wat slecht is om de duivensport te promoten.
Die kritiek of gezeur is van de laatste paar jaar, waar  in het ZCC blaadje van 1 Aug. '02 een ex Zaankanter mee is begonnen, die overigens ook dit jaar weer heeft bewezen dat men met maar liefst 60 procent meer duiven in de strijd belangrijk minder kop prijzen behaald werden.
Maar als deze man een keer één in de Zaan is, stuurt hij wel een fax naar de krant of er nog een fotograaf komt.Zielig. Maar wat hebben bedoelde mensen nu bereikt?? Blijkbaar vergeten ze dat kennissen, familie, vrienden, buren of bij de kapper over de duivensport gesproken wordt via de krant.
Maar boven staande is door enkele mensen zeker geen reklame voor de duivensport,  denken deze mensen dat ze zo belangrijk zijn of is het jaloezie??
 
Website rayon C: Voor mijn was het na al die jaren voor de krant, mijn eerste keer dat ik ook aan een site mee werkte. En het verzorgen van deze site heeft U wekelijks kunnen volgen, geweldig, waar elke duivenliefhebber trots op kan zijn. De eerste vluchten heb ik nog even bekeken, maar na enkele weken zag het er super uit en in overleg met de voorzitter van rayon C werk ik er graag aan mee. Dat het geweldig is bewijst de Golden Award.  Mijn complimenten aan deze mensen, maar voor mijn vooral aan mevr, JOLANDA JONGSMA uit Wormerveer, dat was grote klasse!!
Wat mijn betreft voor de krant op naar de 40 jaar,en voor  de duivensport  hopelijk ook volgend jaar weer in samenwerking met de site van rayon C, want de  duivensport heeft het nodig.
Maar geen kritiek mensen , laat die het maar bij het ZCC blaadje houden.
 
Egbert Meijer.

 

Jan Kuijzer klokt twee snelste duiven in rayon C

 ZAANSTREEK- Krommenieër Jan Kuijzer was zaterdag succesvol tijdens de voorlaatste vlucht van het seizoen. Hoewel de weersomstandigheden door nevel en mist over de hele vlieglijn uit  Belgié Zaterdag tegen werkte konden de circa 3000 duiven in rayon C verband waarbij de Zaanse duiven pas om 14.30 uur in het Belgische Strombeek worden gelost met een Noord tot noordoostenwind over een afstand van circa 180 kilometer. De eerste duif van Jan Kuijzer kwam binnen om 16.57.14 uur wat een snelheid van 1234.12 meter per minuut is, en daar zijn tweede duif slechts één seconden daarna binnen kwam neemt hij in het rayon C ook de twee eerste plaatsen voor zijn rekening, wat zijn tweede overwinning van dit seizoen in groter verband is. Al vele jaren klokt Jan Kuijzer vroege duiven op de kortere afstand vluchten, want deze liefhebber korft zelden of nooit een grote afstand vlucht in, en was zeker een concurrrent voor het totaal kampioenschap geweest. De derde arriveerde in Westzaan daar kreeg Henk Jongewaard zijn duif om 15.50.19 uur binnen maar zijn vogel moest een flinke afstand minder vliegen. De Assendelver Piet Valk blijft het erg goed doen, deze keer is hij nummer 4 en 6, terwijl zijn clubgenoot Cor Kroon de vijfde plaats voor zijn rekening neemt. Zaterdag 10 September a's wordt alweer de laatste vlucht gehouden, en kan de balans worden opgemaakt, met zijn voor en nadelen.

 Uitslag eerste 25 oude en jonge duiven.

1, 2 en 17 J. Kuijzer (Zaanstreek Noord) 3 H. Jongewaard (Strijd en Vriendschap) 4, 6 en 23 P. Valk (Zaanstreek Noord) 5 C. Kroon (Zaanstreek Noord) 7 A. Braspenning (Koog Zaandijk) 8 en 16 R. Moes (BVZ Zaandam) 9, 10, 14, 15, 20, 21 en 22 A. Kat (Strijd en Vriendschap) 11 M. Kroon (Zaanstreek Noord) 12 D. Nierop (Zaanstreek Noord) 13 en 19  J. Kaman (De Postduif) 18 R. Faber (Strijd en Vriendschap) 24 A. Brak (De Postduif) 25 B. Valk (Vliegende Vleugels)

 Egbert Meijer   

 

Aan de medewerkers van rayon C
 

Gefeliciteerd met U website gouden award geweldig.  Hoewel ondergetekende er ook aan mee werkt maar dan alléén via Mevr. Jolanda Jongsma (een super vrouw voor de duivensport) kunt U allen echt trots zijn op deze eer.

Ik zelf ben dit jaar al 35 jaar in dienst bij de pers, eerst De Zaanlander en De Typhoon en na de fusie in 1992 dus Noordhollands Dagblad die  enorm veel wordt gelezen. En ik werk ook graag aan deze super website mee.

 
Egbert Meijer.

 

Gerard Tichelaar snelste duif vanaf Duffel
 
Zaanstreek- Zaandammer Gerard Tichelaar is zaterdag winnaar geworden van de derde navlucht van dit seizoen.
De 2748 duiven van de Zaanse liefhebbers werden om acht uur onder prima weersomstandigheden gelost, daar de wind matig uit het zuidwesten waaide was het  verloop behoorlijk snel.
 In rayon C verband met circa 4000 duiven neemt Tichelaar de tweede plaats voor zijn rekening.
De afstand van het Belgische Duffel is circa 155 kilometer en deze lossings plaats staat ruim 50 jaar op het programma.
De winnende duif  van Gerard Tichelaar kwam binnen om 9.35.03 uur wat per minuut een snelheid van 1587 meter is.
Overigens maakt Tichelaar elk jaar wel prima resultaten en de hele familie doen bijna allemaal aan de duivensport, zowel zijn broers als Vader Geert zijn trouwe duivenmelkers.
Twee weken geleden was Tichelaar al dicht bij plaats nummer één toen werd hij tweede maar zaterdag was het voor de Zaandammer dan bingo.
Nummer twee is de winnaar van vorige week Henk Jongewaard uit Westzaan, die een erg goed seizoen heeft, hij klokte zijn duif 3 seconden na de winnaar, de duif van Jongewaard had gevlogen met een snelheid van 1583 meter per minuut, ook is deze liefhebber nummer acht in de Zaanse uitslag.
De oud secretaris van de Zaanse duivenmelkers Piet Appelman maakt ook een prima seizoen Zaterdag klokte hij de derde en zevende duif in Wormerveer, waarna de combinatie Vader Peter en zijn Zoon Ronald Molenaar in Koog aan de Zaan fraai vierde werden.
 
Uitslag eerste 25 in de Zaan
 
1 G. Tichelaar Jr. (BVZ Zaandam) 2,8, 19 en 21 (H. Jongewaard (Strijd en Vriendschap) 3 en 7 P. Appelman (De Postduif) 4 P. en R. Molenaar (Koog Zaandijk) 5 en 18 A. Braspenning (Koog Zaandijk) 6 J. Kuijzer (Zaanstreek Noord) 9, 14, 20, 24 en 25 A. Kat (Strijd en Vriendschap) 10 A. Rietveld (BVZ Zaandam) 11 H. Hauzendorfer (Strijd en Vriendschap) 12 R. Moes (BVZ Zaandam) 13 R. Faber (Strijd en Vriendschap) 15 P. Valk (Zaanstreek Noord) 16 Comb. Ten Haken - Bankersen (Strijd en Vriendschap 17 D. Nierop (Zaanstreek Noord) 22 A. Mannaart (Zaanstreek Noord) 23 M. Luttik (De Postduif)
 
Egbert Meijer 

Eerste veertien duiven in Westzaan

Zaanstreek- De tweede navlucht van dit seizoen is een groot succes geworden voor de duivenmelkers in Westzaan, nog nooit is in haar 56 jarig bestaan voor gekomen dat de eerste 14 duiven in dit dorp werden geklokt. Op het programma stond de vlucht vanaf het Belgische Kapellen maar dit is Zaterdag Bergen op Zoom geworden. De circa 4000 duiven van Rayon C waarbij de Zaanse duiven behoren werden als eerste van alle afdelingen Zaterdag om 10.30 uur gelost, toch wachten er zelfs elf rayon's of het Zondag beter weer zou zijn en besloten om niet te lossen. De duiven van de Zaanse Concours Commissie in rayon C verband hadden het deze vlucht niet makkelijk door de weersomstandigheden, maar toch had de vlucht een goed verloop. Vooral de duiven in Westzaan konden al deze moeilijkheden enorm goed aan, over een afstand van 113 kilometer., met een draaiende wind van west tot zelfs het noorden.

De eerste duif in rayon C verband was van Henk Jongewaard die zijn duif om 11.56.38 uur binnen kreeg, wat een snelheid is van 1269.24 meter per minuut , en daar zijn vierde duif slechts 3 meter per minuut minder snel was neemt deze liefhebber zelfs de eerste vier plaatsen voor zijn rekening. Het record van Jongewaard  stond in de boeken van 1956 toen klokte hij in een klein hokje aan de Kerkbuurt in Westzaan  de eerste drie Zaanse duiven wat hij  Zaterdag met overmacht verbeterde. Circa 70 meter afstand staat het hok van Barend Valk, deze liefhebber is lid bij de vereniging Vliegende vleugels in Uitgeest en klokte Zaterdag ook erg goed hij neemt de plaatsen  vijf, zes en negen voor zijn rekening. En dit succes behaalde Valk met allemaal jonge duiven die net  een half jaar oud zijn. en beloofte voor de toekomst...
Uitslag eerste 25 geklokte duiven in de Zaan.
 1, 2, 3, 4, 8 13, 23 en 24 H. Jongewaard (Strijd en Vriendschap)  5, 6 en 9 B. Valk (Vliegende Vleugels)  7, 10, 11, 12 en 14 A. Kat (Strijd en Vriendschap) 15 en 16 G. Tichelaar Jr. (BVZ Zaandam) 17, 21 en 22 R. Moes (BVZ Zaandam) 18 en 19 D. Hartog (BVZ Zaandam) 20 Lisanne Stam (Snelle Wieken) 25 A. Braspenning (Koog Zaandijk)

Egbert Meijer.

 
Robert van Soest Dinsdag met foto in Dagblad Zaanstreek daar de eerste vlucht een moeilijk verlopen uitslag heeft gehad vanaf Meer is deze eerste navlucht heel wat sneller verlopen, en de winnaar Robert van Soest ook enorm toekomt vanaf de zelfde lossings plaats Meer.         Egbert Meijer
 
Piet Valk superieur, maar Robert van Soest winnaar

 

EEgbert Mijer en Melchert Leguyt.

ZAANSTREEK- Evenals de eerste vlucht van het seizoen op 9 April vanaf het Belgische Meer, is ook de eerste navlucht vanaf deze lossings plaats een overwinning voor Robert van Soest uit Koog aan de Zaan. Om 8.15 uur werden Zaterdag de 3691 oude en jonge duiven gelost van de Zaanse liefhebbers en 4713 in rayon C verband. Door de stevige zuidwestenwind was het verloop snel de eerste duif van de winnaar kwam binnen om 9.21.34 uur wat een snelheid van 1646 meter per minuut is over de 110 kilometer.  De Zaandammer Gerard Tichelaar is fraai tweede deze liefhebber klokte zijn duif als eerste in de Zaan maar zijn vogel moest een iets kortere afstand vliegen. De man die in het verleden enorm veel voor de duivensport betekende (en nog bij zijn club de Postduif) Piet Appelman presteerde Zaterdag ook prima door de derde duif te klokken, om 9.24.48 uur kwam zijn duif binnen. Ook deze week klokte de Zaandammer Arie Dijkers (die zijn duiven in Koog aan de Zaan heeft) weer een vroege duif, hij is vierde. Een man die al 45 jaar vroege duiven weet te klokken is de Zaandammer Dirk Hartog.

Toch waren de duiven van de Assendelver Piet Valk wel een klasse apart zo klokte deze liefhebber liefst 16 duiven bij de eerste 25 in de Zaanstreek, en in zijn vereniging
Zaanstreek Noord 28 bij de eerste 38 . De prestaties van deze liefhebbers krijgen nog meer waarde omdat zij in groter verband (Rayon C) ook deze plaatsen voor hun rekening nemen.

Uitslag eerste 25 navlucht Meer

 

1 R. van Soest (Zaanstreek Noord) 2 G. Tichelaar Jr. (BVZ Zaandam)  3  Piet Appelman (De Postduif) 4 en 24 A. Dijkers (Koog Zaandijk) 5 D. Hartog (BVZ Zaandam) 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 23 en 25 Piet Valk (Zaanstreek Noord) 11 R. Faber (Strijd en Vriendschap) 21 en 24 R. Moes (BVZ Zaandam) 

Verslag met foto's
Ondergetekende krijgt nogal wat telefoontjes over het verleden. De vraag is of het mogelijk is dat ze van jaren geleden een kopy mogen maken uit één van mijn plakboeken,waar ze met hun kind of klein kind in de krant staan. Natuurlijk kan ik U daar aan helpen ik kan tot 35 jaar terug gaan wat er in het verleden allemaal in de Zaanse kranten heeft gestaan en dat is niet gering b.v. verschillende liefhebbers met hun zoontje of dochtertje van 4,5 of 6 jaar die nu over de 40 jaar zijn.Tijdens mijn verhuizing heb ik ze allemaal weer eens door me handen laten gaan werkelijk uniek, circa 385 foto's met verslagen enz. enz.Voor mijn is het mooiste verslag met de eerste voorzitter van de Zaanse Concours Commissie Dhr. Jan van Delden op 30 Juni 1975 toen werd deze man op 81 jarige leeftijd nog winnaar van een ZCC vlucht, nu precies 30 jaar geleden.  Toch kreeg ik ook kippenvel als je foto's tegen komt van geweldige duivenmelkers die ons helaas zijn ontvallen, en liefhebbers die bijna nooit geen prijsje vlogen maar altijd lachen geweldig. Overigens is het toch heel jammer dat na 36 jaar dit het eerste seizoen is dat er nog geen foto gemaakt is, jammer voor de duivensport, maar ik had het in maart al laten weten. De reden is mijn toen al bekend gemaakt, nogmaals jammer jammer.

                                                                                                    Egbert Meijer

Sjoerd Bierlee wint laatste vlucht jonge duiven
 

Zaanstreek - De Assendelver Sjoerd Bierlee is Zaterdag winnaar geworden van de laatste vlucht met de Jonge duiven van dit seizoen.
Onder prima omstandigheden werden Zaterdag om 8.25 uur de 1794 Jonge duiven van de Zaanse duivenliefhebbers gelost in het Franse Morlincourt  wat een afstand van
circa 347 kilometer is, maar daar de Wind uit het zuidwesten kwam,  met enkele regen buien was het veloop goed. zodat het seizoen met de Jonge duiven goed is algelopen.
De snelste duif van Sjoerd Bierlee kwam binnen om 12. 46.01 uur wat een snelheid van ruim 1330 meter per minuut is. In Rayon C verband waar 2156 duiven aan deelnamen
neemt  Bierlee de tweede plaats voor zijn rekening. De tweede plaats in de Zaanstreek was voor Fred en zijn Zoon Martijn Kramer uit Wormer, deze familie die met de grootste
afstand vluchten al jaren succesvol  zijn klokte hun duif van net een half jaar oud om 12.49 uur en de snelheid van deze duif was toch nog 1325 meter per minuut.
Arie Dijkers uit Zaandam en lid is bij Koog Zaandijk weet jaarlijks prima prestaties te behalen deze vlucht klokt hij de derde duif in de Zaanse Concours Commissie.
Gevolgt door de winnaar Sjoerd Bierlee die na de eerste ook fraai vierde werd. De familie Kramer werden ook nummer vijf, met gering verschil gevolgt door de Zaandandammer Ruud Moes die deze vlucht fraai zesde werd.

Uitslag eerste 25 duiven van de Zaanstreek

 1 en 4 S. Bierlee  (Zaanstreek Noord) 2 en 5  Fr. Kramer en Zoon (Zaanstreek Noord) 3 A. Dijkers (Koog Zaandijk) 6 en 8 R. Moes (BVZ Zaandam) 7 Comb. Jansen Bulder
(Koog Zaandijk) 9 A. Braspenning (Koog Zaandijk) 10, 11 en 25 J. Kaman (Zaanstreek Noord) 12 J. van Rijn (Koog Zaandijk) 13 P. Valk (Zaanstreek Noord)
14 G. Molenaar (BVZ Zaandam) 15 en 24 A. Kat (Strijd en Vriendschap) 16 en 17 Marcel Kroon (Zaanstreek Noord) 18 C. Kroon 19 C. Pfersich (Zaanstreek Noord)
20  R. Heijnis (De Postduif) 21 L. Stam (Snelle wieken) 22 Comb. Heine (De Postduif) 23 R. Smits (De Postduif)


Egbert Meijer

Janus Kat klokt eerste duif Rayon C

 

Zaanstreek- Westzaner Janus Kat is Zaterdag winnaar geworden van de eerste vlucht met de jonge duiven uit Frankrijk, het was de zesde vlucht met de jonge duiven van dit seizoen. Om 9.40 uur werden de 1899 jonge vogels van de Zaanse Concours Commissie en 2289 in rayon C verband gelost met een krachtige Zuidwestenwind draaiend naar het westen en in kracht toenam. Janus Kat (de Zaanse kampioen van vorig jaar) maakt ook dit seizoen weer een heel sterke indruk en presteert elke week erg goed.
Door de sterke wind vanuit Peronne wat een afstand van 315 kilometer is haalde de jonge duiven een hoge snelheid en de winnende duif van Janus Kat  arriveerde in Westzaan  om 12.51.49 uur, wat een snelheid van liefst 1614 meter per minuut is. In zijn vereniging Strijd en Vriendschap behaalde Kat dit seizoen al voor de negende keer de eerste prijs.
Zaandammer Ruud Moes (die een super seizoen met zijn oude duiven had) klokte de tweede jonge duif in de Zaanstreek en werd derde in rayon C de eersteduif van Moes haalde een snelheid van 1609  meter per mnuut, wat 5 meter per minuut minder snel is dan de winnaar Kat
Fraai derde is Jan Kaman uit Wormerveer, deze liefhebber klokte met zijn vrouw Joke ook nog de zesde en zevende duif. Nummer vier kwam binnen bij Cor Kroon in Krommenie.terwijl zijn clubgenoot Jan Kuijzer liefst vier duiven bij de eerste 25 klokte hij neemt de plaatsen 5, 20, 21 en 24 voor zijn rekening.

Uitslag eerste 25 jonge duiven


1 A. Kat (Strijd en Vriendschap)  2 R. Moes (BVZ Zaandam) 3, 6 en 7 J. Kaman (De Postduif) 4 Cor Kroon (Zaanstreek Noord) 5, 20 21 en 24 J. Kuijzer (Zaanstreek Noord) 8 H. Lockefeer (De Postduif) 9, 10 15, 16, 17 en 18 A. Braspenning 10 P. Valk (Zaanstreek Noord) 11 en 22 Comb. Jansen - Bulder (Koog Zaandijk) 13 S. Bierlee (Zaanstreek Noord) 14 D. van 't Ent (Strijd en Vrienschap) 19 G. Roelofsen (BVZ Zaandam) 23 D. Hartog (BVZ Zaandam) 25 Marcel Kroon (Zaanstreek Noord)

Egbert Meijer.

 

Robert Berkeley / Egbert Meijer

Hugo Hauzendorfer één en twee laatste vlucht       
Zaanstreek- Westzaner Hugo Hauzendorfer was Zaterdag met de laatste vlucht van dit seizoen met de oude duiven wel erg succesvol, hij klokte de eerste twee Zaanse duiven in de Z C C de tweede in rayon C en de zevende in Noord Holland tegen 1548 duiven. Om 7.15 uur werden de duiven in groot  verband gelost en het is een echte dagfond vlucht geworden voor de sterke duiven die liefst 667 kilometer  moesten over bruggen met een variabele wind tussen zuid maar het grootste gedeelte uit het westen. De winnende duif van Hauzendorfer arriveerde om 16.18.20 uur wat een snelheid van 1294 meter per minuut is, ruim 5
minuten later kwam zijn tweede binnen. Nummer drie werden Fred en Martijn Kramer uit Wormer deze familie behoren al vele jaren tijdens deze vluchten tot de beste van Noord Holland om 16.36.09 uur kwam hun duif binnen. Ook Zaandammer Ruud Moes klokte weer twee vroege duiven hij werd vier en vijf in de Zaanstreek. (Overigens is het dit jaar precies 45 jaar geleden dat de zwaarste Chateauroux vlucht was, toen bereikte slechts één duif op de dag van lossing in de Zaanstreek haar hok) namelijk om 21.48 uur nog geen zomer tijd. Snelle Wieken (Oostzaan) nam niet deel aan deze vlucht.
Uitslag 25 eerste Oude duiven
1, 2 en 22 H. Hauzendorfer (Strijd en Vriendschap) 3, 6 en 19 Fr. Kramer en Zoon (Zaanstreek Noord) 4, 5 en 18 R. Moes (BVZ Zaandam) 7 Comb. Heine (De Postduif)  8 Comb. P. en R. Molenaar (Koog Zaandijk)  9 G. Overbeeke (Zaanstreek Noord) 10, 11 en 16 P. Valk (Zaanstreek Noord) 12 K. Tichelaar (Koog Zaandijk) 13 Comb. Kruithof (De Koerier) 14 A. Kat (Strijd en Vriendschap) 15 P. Grandiek (De Koerier) 17 J. Dekker (Koog Zaandijk) 20 Marcel Kroon (Zaanstreek Noord) 21 Comb. J. en P. Jongsma (De Postduif) 23 J. Kaman (De Postduif) 24 M. Ramcharan (Zaanstreek Noord) 25 Dekker v.d. Herik (Zaanstreek Noord)
 
Piet Valk wint met Jonge duiven
De vijfde vlucht met de Jonge duiven is een overwinning geworden voor de Assendelver Piet Valk, deze liefhebber presteerde vele jaren prima in Zaandam maar twee jaar na zijn verhuizing in Assendelft gaat het opnieuw erg goed, en behoort zeker tot de top liefhebbers.
De 2583 jonge duiven werden in het Belgische Chimay over circa 273 kilometer om 12.35 uur gelost bij een westenwind toch is het een moeilijke vlucht voor de jonge vogels geworden. Maar de duiven van Piet Valk hadden opnieuw weinig last van het probleem zijn eerste kwam binnen om 16.02.32 uur wat een snelheid van 1320 meter per minuut is, en daar  zijn tweede slechts bijna 2 minuten later binnen kwam neemt hij de eerste en derde plaats voor zijn rekening. Ook in rayon C verband tegen 2698 duiven is hij één en drie. De Oostzaner J.Loor is fraai tweede hij kreeg zijn jonge vogel binnen om 16.03.53 uur.
De vierde plaats was voor de Combinatie Jansen - Bulder in Krommenie, gevolgt door de Westzaner Richard Faber.
Uitslag 25 eerste Jonge duiven
1 en 3  P. Valk (Zaanstreek Noord) 2. J. Loor (Snelle Wieken)4 Comb. Jansen - Bulder (Koog Zaandijk) 5 R. Faber (Strijd en Vriendschap) 6, 10, 19, 24 en 25 S. Bakker (De Koerier) 7 en 16 Marcel Kroon (Zaanstreek Noord) 8 J. Kaman (De Postduif) 9 en 13 Cor Kroon (Zaanstreek Noord) 11 en 22 Comb.
Ten Haken Bankersen (Strijd en Vriendschap) 12 G. Roelofsen (BVZ Zaandam) 14 Comb. Heine (De Postduif) 15 en 17 J. Kuijzer (Zaanstreek Noord) 18 en 21 Fr. Kramer en Zoon (Zaanstreek Noord) 20 H. Lockefeer (De Postduif) 23 R. Smits (De Postduif)
 
Egbert Meijer.

 

 

Janus Kat wint met twee seconden verschil
 
Zaanstreek- De Westzaner Janus Kat klokte Zaterdag met slechts twee seconden verschil op nummer twee zijn clubgenoot Hugo Hauzendorfer de eerste duif van de Zaanse Concours Commissie van de vlucht uit het Belgische Strepy Thieu over een afstand van 225 kilometer.
Onder prima weersomstandigheden werden de 2826 Zaanse duiven om 9.45 uur gelost en moesten circa 225 kilometer vliegen, met een West  tot zuidwestenwind die later naar het noordwesten draaide. De eerste duif van Janus Kat kwam binnen om 12.40.07 uur en zijn duif  had deze vlucht met een  gemiddelde snelheid van 1279.36 uur gevlogen. Overigens betekend deze overwinning voor Janus Kat de achtste dit seizoen in zijn vereniging Strijd en Vriendschap, een club die dit jaar erg goed presteren.  De duif van nummer twee Hugo Hauzendorfer arriveerde om 12.40.28 uur 21 seconden later maar zijn duif moest een iets grotere afstand vliegen, zodat het verschil zeer gering was. De Wormerveerder Jan Kaman maakte ook een prima indruk  hij klokte de derde
duif in de Zaan om 12.43.53 uur, met de grootste afstand van de kop groep. De Zaandammer Gerrit Molenaar was de eerste die twee duiven klokte hij werd vier en elf. Overigens presteert deze liefhebber de laatste jaren wel erg goed, ondanks zijn omstandigheden.
 
Uitslag eerste 25 Zaanse duiven
 
1 A. Kat (Strijd en Vriendschap) 2 H. Hauzendorfer (Strijd en Vriendschap) 3 J. Kaman (De Postduif) 4 en 11 G. Molenaar (BVZ Zaandam) 5 en 25 A. Braspenning (Koog Zaandijk) 6 H. Jongewaard (Strijd en Vriendschap) 7 P. Valk (Zaanstreek Noord) 8 Gebroeders Koeman (De Koerier) 9 R. Faber (Strijd en Vriendschap) 10, 14, 17 en 20 D. Hartog (BVZ Zaandam) 11, 16 en 21 J. Kuijzer (Zaanstreek Noord) 13 C. Kroon (Zaanstreek Noord) 15 Comb. Ten Haken Bankersen (Strijd en Vriendschap) 18 Comb. P. en R. Molenaar (Koog Zaandijk) 19 J. van Rijn (Koog Zaandijk) 22 S. Bierlee (Zaanstreek Noord) 23 G. Korver (De Koerier) 24 G. Tichelaar Jr. (BVZ Zaandam)
 
Egbert Meijer (Sinds 15 Juli ' 05  Burgemeester Ferfstraat 15  1551 CM Westzaan)

 

 

    

 
Aart Bax eerste vlucht Strombeek   
 
ZAANSTREEK- De derde vlucht met de jonge duiven is een groot succes geworden voor de jeugdige Aart Bax uit Assendelft, het lid van Zaanstreek Noord klokte in de Zaanse Concours Commissie met een deelname van 2882 duiven en het Rayon C waar 3392 duiven aan deel namen met voorsprong de snelste jonge vogel. Om 13.09.13 uur kwam zijn duif binnen en had een snelheid van 1231.51 meter per minuut gevlogen.
Door nevel en mist moest er tot 10.45 uur gewacht worden in het Belgische Strombeek om te lossen, en op dat moment was de wind zwak uit het Noorden tot Noordoosten, die later op de tocht zelfs toe nam, zodat de jonge er flink voor moesten werken om hun hok te bereiken.
Nummer twee is de Westzaner Jan van Rijn deze liefhebber die lid is bij Koog Zaandijk kreeg zijn duif om 13.13.49 uur binnen en zijn jonge vogel had liefst 22 meter per minuut minder snel over de 177 kilometer gevlogen dan de nummer één Aart Bax.
Ook de Gebroeders Rob en  Bart Koeman maakte een prima indruk, deze  familie kregen in Wormerveer hun duif binnen om 13.17.02 uur wat in de Zaan een fraaie derde plaats is.  Voor de oude duiven stond Tours (zuidfrankrijk) op het programma maar deze vlucht moest door veel regen in Frankrijk worden uitgesteld naar  Zondag.
Bij normaal verloop morgen de uitslag.
 
Uitslag 25 eerste jonge duiven
 
1 Aart Bax (Zaanstreek Noord) 2 en 7 J. van Rijn (Koog Zaandijk) 3 Gebr. Koeman (De Koerier) 4, 9, 10, 11, 12, 17, 23 en 24 A. Kat (Strijd en Vriendschap) 5, 6 en 13 J. Kuijzer (Zaanstreek Noord) 8 C. Kroon (Zaanstreek Noord) 14 C. Pfersich (Zaanstreek Noord) 15 P. Valk (Zaanstreek Noord) 16 R. Faber (Strijd en Vriendschap) 18 en 22 M. Kroon (Zaanstreek Noord) 19 en 25 A. Dijkers (Koog Zaandijk) 20 H. Jongewaard (Strijd en Vriendschap) 21 G. Roelofsen (BVZ Zaandam)
 
Egbert Meijer

Moeilijk weekend duiven  melkers
 

ZAANSTREEK- Het zat afgelopen weekend de duivenmelkers niet mee. Op het programma stonden twee vluchten, Chantilly met de Oude duiven en Duffelmet de Jonge duiven. Door andere evenemeten konden de oude duiven niet in Chantilly worden gelost wat Clermont is geworden.Maar door de weersomstandigheden konden deze pas om 13.15 uur worden gelost en had de vlucht over circa 380 kilometer een slecht verloopDe Jonge duiven konden zelfs in Duffel (België) Zaterdag geheel niet worden gelost, en moesten wachten of het  Zondag beter was, gelukkig was dit wel het geval. 

 
Puck Berntsen wint uitgestelde vlucht       
 
ZAANSTREEK- De Assendelver Puck Berntsen is Zondag eerste  geworden tijdens de tweede vlucht met de Jonge duiven vanaf het Belgische Duffel over circa 155 kilometer. Deze vlucht stond gepland op Zaterdag j.l. maar aan houdende motregen was er de oorzaak van dat de 3541 Jonge duiven Zaterdag niet konden worden gelost, zodat er gewacht moest worden of het Zondag beter was. Dit was wel het geval en om 08.50 uur konden de boxen open.
De eerste duif van Puck Berntsen kwam binnen om 10.41.13 uur en met een snelheid van 1387 meter bezorgde deze duif zijn baas een prima dag.
Nummer twee kwam binnen bij Piet Valk eveneens in Assendelft deze liefhebber klokte zijn jonge vogel om 10.44.09 uur, terwijl Gerard Korver ook deze vlucht weer een vroege duif binnen kreeg hij klokte in Wormer de derde van de Zaanstreek.
 
 
 
Uitslag 25 eerste jonge duiven
1 P. Berntsen (Strijd en Vriendschap) 2 P. Valk (Zaanstreek Noord) 3 en 25 G. Korver (De Koerier) 4 J. van Rijn (Koog Zaandijk) 5, 6, 7, 12, 17, 19, en 22 A. Kat (Strijd en Vriendschap) 8, 9 en 21 Comb. Ten Haken - Bankersen (Strijd en Vriendschap) 10, 13 en 23 C. Kroon (Zaanstreek Noord) 11, 14 en18 C. Kroon (Zaanstreek Noord) 15, 16 en 20 J. Kuijzer (Zaanstreek Noord) 24 H. Jongewaard (Strijd en Vriendschap)
 
Dirk Hartog wint moeilijke vlucht
 
De Zaandammer- Dirk Hartog kreeg Zaterdag de snelste duif binnen van de slecht verlopen vlucht uit het Franse Breuil Clermont wat een afstand is van circa 380 kilometer.De convoyeurs namen gezien de slechte weersomstandigheden op de vlieglijn wel een heel .groot risico om op deze laatste midfond vlucht van het seizoen nog om 13.15 uur te lossen. En het is ook niet zonder schade verlopen, zo werd er Zaterdagavond nog om  22.40 uur geklokt, en veel duiven waren deze dag dan ook niet terug, en moest er Zondag worden door geklokt. De winnende duif van deze vlucht om snel te vergeten bereikte zijn hok bij Dirk Hartog om
18.05.06 uur wat toch nog een snelheid van 1309 meter per minuut is. De Assendelver Piet Valk zijn duiven hadden blijkbaar geen moeite met de weersomstandigheden hij neemt de plaatsen 2, 4, 5, 6, 7, 18, 19 en 22 voor zijn rekening hij klokte deze 8 duiven binnen de 37 minuten.
Een mooi succes behaalde Ed de Visser uit Zaandam deze liefhebber klokte zijn duif om 18.09.31 uur wat goed is voor de derde plaats.
Toch was er voor de duiven en de deelnemers nog een klein voordeel, dat de wind (al was hij zwak) uit het zuidwesten kwam.
 
Uitslag 25 eerste oude duiven
1 D. Hartog (BVZ Zaandam) 2, 4, 5, 6, 7 18, 19 en 22 P. Valk (Zaanstreek Noord) 3 Ed de Visser (BVZ Zaandam) 8 Comb. Reinders (BVZ Zaandam) 9 en 15 B. Valk (De Koerier) 10 F. Mooij (BVZ Zaandam) 11 en 23 R. Moes (BVZ Zaandam) 12 Comb. Jansen - Bulder (Koog Zaandijk) 13 A.F. Kok (BVZ Zaandam) 14 G. Korver (De Koerier) 16 R. Wils (Strijd en Vriendschap) 17 D. Kaayk (Koog Zaandijk) 20 W. Vinke (Koog Zaandijk) 21 M. Kroon (Zaanstreek Noord) 24 W. Imming - Roelofsen (Snelle Wieken) 25 S. List (BVZ Zaandam)
 
Egbert Meijer.

 

 

Duiven Ruud Moes Klasse apart   

 

ZAANSTREEK- De duiven van de Zaandammer Ruud Moes zijn de laatste weken in super vorm, het is de derde week achter elkaar dat deze liefhebber de eerste duif in de Zaan en Rayon C van afdeling Noord Holland binnen kreeg, een prestatie die maar weinig voor komt.De oude duiven werden Zaterdagochtend om 07.10 uur gelost in het Franse Bourges  en de 844 duiven hadden een afstand van liefst 625 kilometer voor de boeg, hoewel de wind bij de lossing nog Zuidwest was draaide deze al snel naar het Noordoosten zodat het een echte fondvlucht is geworden.De eerste duif van Moes kwam binnen om 16.28.20 uur wat een snelheid van 1119 meter per minuut is, ook de vierde en achtste plaats neemt Ruud Moes voorzijn rekening. De combinatie Fred en zijn Zoon Martijn Kramer toonde ook Zaterdag weer dat ze over duiven beschikken die deze moeilijke vluchten prima aankunnen deze familie nemen de tweede en derde plaats voor hun rekening in Wormer. Na deze prestatie's van Moes en de Kramers, is het Grada Overbeeke uit Assendeft die ook altijd een vroege duif klokt op deze vluchten.

Uitslag eerste 25 oude duiven

1,4,8,16,18 en 19 R. Moes (BVZ Zaandam) 2,3 en 14 Fr. Kramer en Zoon (Zaanstreek Noord) 5 G. Overbeeke (Zaansteerk Noord) 6 en 23 A. Kat (Strijd en Vriendschap) 7 O. Gramantik (BVZ Zaandam) 9 en 20 V. Looze (Koog Zaandijk) 10 en 22 R. Faber (Strijd en Vriendschap) 11 M. Ramcharan (Zaanstreek Noord) 12 P. Valk (Zaanstreek Noord) 18 Comb. Kruithof (De Koerier) 15 Comb. Dil (De Postduif) 17 Comb. Heine (De Postduif) 21 en 24 H. Hauzendorfer (Strijd en Vriendschap) 25 Comb. Hol en Hol (BVZ Zaandam)

Gerard Korver wint eerste jonge duiven

Gerard Korver uit Wormer is Zaterdag winnaar geworden van de eerste Jonge duiven vlucht van dit seizoen. Om 11.50 uur werden de 3402 Jonge duiven gelost in het Belgische Meer wat een afstand van 110 kilometer is, ondanks de late lossing en Noordelijke wind is het een mooie en leerzame vlucht geworden voor de Jonge duiven. De eerste duif van Korver arriveerde om 13.32.43 uur wat een snelheid van 1092 meter per minuut is. Gerard Korver die vele jaren in combinatie met zijn broer Cees prima prestaties leverde bewijst dat hij alléén ook goed met duiven kan omgaan.Voor Ruud Moes was de start met de Jonge duiven ook succes vol hij klokte in Zaandam de tweede en derde jonge duif, voor Moes zal het een dag worden diehij door de prestaties met zijn oude en jonge duiven leverde niet snel zal vergeten.

Uitslag eerste 25 Jonge duiven

1 G. Korver (De Koerier) 2 en 3 R. Moes (BVZ Zaandam) 4 A. Kat (Strijd en Vriendschap) 5 Comb. Hol en Hol (BVZ Zaandam) 6 J. Kuijzer (Zaanstreek Noord) 7 M. Boontjes (BVZ Zaandam) 8 P. Vermaat (Snelle Wieken) 9 R. Faber (Strijd en Vriendschap) 10, 12 en 13 P. Valk (Zaanstreek Noord) 11 en 17 D. Hartog (BVZ Zaandam) 14, 15 en 16 N. de Jong (BVZ Zaandam) 18 R. van Soest (Zaanstreek Noord) 19 en 20 H. Neuteboom (Snelle Wieken) 21 J. Siemons (Zaanstreek Noord) 22 Comb. Ten Haken - Bankersen (Strijd en Vriendschap) 23 Comb. Jansen - Bulder (Koog Zaandijk) 24 F. Mooij (BVZ Zaandam) 25 W. Hoogma (BVZ Zaandam)

                                                                             Egbert Meijer.     

 
Duiven Ruud Moes superieur
 
Zaanstreek- De voorlaatste vlucht in de Categorie Midfond is een groot succes geworden voor de Zaandammer Ruud Moes, met de zelfde één jarige duif,
die vorige week de snelste was in afdeling Noord Holland van Le Mans werd deze vogel Zaterdag weer eerste in de Zaanstreek en in Rayon C tegen 1811
duiven zelfs tweede. Door nevel werden Zaterdag j.l. de duiven om 10.15 uur gelost, en daar de wind uit het  Noord tot noordoosten kwam was het een van de
mooiste vluchten tijdens de Midfond vluchten, De eerste duif van Ruud Moes arriveerde om 15.27.45 uur wat toch nog een snelheid van 1099.64 meter per minuut
is. Verder klokte Moes nog de vierde en zevende Zaanse duif, terwijl hij in zijn vereniging BVZ de eerste vijf plaatsen voor zijn rekening neemt.
Miela Ramcharan neemt in Krommenie de tweede plaats voor haar rekening, Waarna de Westzaner Richard Faber fraai derde werd.
De vlucht werd gehouden vanuit het Franse Morlincourt wat een afstand van 345 kilometer is.
 
Uitslag eerste 25 duiven
 
1, 4, 7, 15 en 16  R. Moes (BVZ Zaandam) 2 en 13 M. Ramcharan (Zaanstreek Noord)  3 R. Faber (Strijd en Vriendschap) 5 en 11 Comb. Jansen - Bulder
(Koog Zaandijk) 6 P. Valk (Zaanstreek Noord) 8 en 14 Comb. Heine ( De Postduif) 9, 12 en 20 A. Kat (Strijd en Vriendschap) 10 en 23 W. Vinke (Koog Zaandijk)
17 en 19 W. Hoogma (BVZ Zaandam) 18 G. Roelofsen (BVZ Zaandam) 21 C. Kroon (Zaanstreek Noord)  22 M. Kroon (Zaanstreek Noord)  24 Comb.Dil
(De Postduif)  25 Joh. Dekker (Koog Zaandijk)
 
Egbert Meijer.

 
    Jubileumvlucht succes voor Ruud Moes (vierde in Noord Holland)
 
ZAANSTREEK- De nationale Jubileumvlucht ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de Nederlandse Postduiven Organisatie (NPO) is Zaterdag een groot
succes geworden, liefst 120.936 duiven namen aan deze vlucht deel.  En aan belangstelling van pers en TV was zeker niet te klagen.(mede door hulp van Jolanda  Jongsma  uit Wormerveer) Deze liefhebster verricht wekelijks prima werk voor de duivenmelkers op het internet.
 
 
Zaterdagochtend om 06.45 uur werd deze enorme massa duiven van alle 12 Nederlandse afdelingen in het Franse Le Mans over een afstand van 595 kilometer
gelost, met een matige Noord-westenwind zodat het een moeilijke  opgave is geworden, en een echte vlucht voor de sterkste duiven.
De eerste in de Zaanstreek was een één jarige duivin van de Zaandammer Ruud Moes, de voorzitter van Rayon C kreeg zijn duif binnen om 15.56.39 uur, wat een snelheid van 1073.957 meter per minuut is. Ook in groot verband was de prestatie van Moes groot in afdeling 6 Noord - Holland  neemt hij de vierde plaats voor zijn rekening.  Nummer twee is de Combinatie Tom, Peter Jansen en Herman Bulder die in Krommenie hun duif om 16.03.20 uur klokte, terwijl Marcel
Kroon in Assendelft fraai derde is.
 
Uitslag 25 eerste Zaanse duiven Le Mans
 
1 en 23 R. Moes (BVZ Zaandam)  2 Comb. Jansen-Bulder (Koog Zaandijk) 3 en 14 M. Kroon (Zaanstreek Noord) 4 en 13 J.Kaman (De Postduif) 5 Fr Kramer en Zoon (Zaanstreek Noord) 6 en 8 G. Overbeeke (Zaanstreek Noord) 7 B. Bakker (BVZ Zaandam)  9 V. Looze (Koog Zaandijk) 10 S. Bierlee (Zaanstreek Noord)
11 en 15 B.Rothuizen (De Postduif) 12 Comb. W.en A. Hartog (Strijd en Vriendschap) 16 Joh. Dekker (Koog Zaandijk) 17 en 21 P. Valk (Zaanstreek Noord)
18 P. en R. Molenaar (Koog Zaandijk) 19 N.de Jong (BVZ Zaandam) 20 H. Jongewaard (Strijd en Vriendschap) 22 Comb. Reinders (BVZ Zaandam) 24
G. Tichelaar Sr. (BVZ Zaandam) 25 A. Rietveld (BVZ Zaandam)
 
Cor Blaauw eerste Peronne
De Zaandammer Cor Blaauw klokte Zaterdag de eerste Zaanse duif tijdens de vlucht vanaf het Franse Peronne over een afstand van 315 kilometer.
De 1638 Zaanse duiven werden Zaterdagochtend voor de vierde week achter elkaar in Peronne in Frankrijk om 07. 00 uur gelost, met een Noord tot
noordwestenwind. De snelste duif van Cor Blaauw arriveerde om 11.12 35 uur, en zijn duif had gemiddeld een snelheid van 1219.38 meter per minuut gevlogen.
Als tweede arriveerde een duif van de Westzaner Janus Kat die circa 3 minuten na de duif van Cor Blaauw binnen kwam.
Het succes van een man die al ruim 50 jaar de duivensport beoefend de Zaandammer Dirk Hartog blijft succesvol,  deze vlucht klokte hij in Zaandam de derde duif, en bewijst elk jaar weer dat hij een klasse melker is.
 
Uitslag 25 eerste in de Zaan Peronne
 
1, 19 en 20 C. Blaauw (BVZ Zaandam) 2, 6, 7 en 10 A. Kat (Strijd en Vriendschap) 3 D. Hartog (BVZ Zaandam) 4 R. Heynis (De Koerier) 5 M. Kroon
(Zaanstreek Noord) 8 en 18  N. de Jong (BVZ Zaandam)  9 Comb. Jansen-Bulder (Koog Zaandijk) 11, 14,15, 17 en 24 G. Roelofsen (BVZ Zaandam)
12 R. Moes (BVZ Zaandam) 13 A. Braspenning (Koog Zaandijk) 16 W. Vinke (Koog Zaandijk) 21 P. Valk (Zaanstreek Noord) 22 Comb. Ten Haken Bankersen
(Strijd en  Vriendschap)  23 A. Dijkers (Koog Zaandijk)  25 Joh. Dekker (Koog Zaandijk)
 
Egbert Meijer.

 

Historische jubileumvlucht postduiven vertrekken vandaag vanuit Le Mans

De duivenmelker verstaat de kunst van het wachten

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 Eerste grote zege na 35 jaar Henk Bultstra

ZAANSTREEK-

 

 

 Voor de Zaandammer Henk Bultstra was het zaterdag de mooiste dag in zijn duivenleven, na 35 jaar is hij winnaar geworden van de vlucht uit Peronne (Frankrijk) over 315 kilometer.De 1732 duiven van de Zaanse liefhebbers werden om 7.30 uur gelost eb daar de wind krachtig uit het zuid tot zuidwesten waaide, was het verloop zeer snel. De winnende duif van Bultstra arriveerde om 10.25.19 uur, wat een snelheid van liefst 1756.66 meter per minuut is. Later op de dag werd het een compleet feest voor de Zaandammer, toen bekend werd dat hij eerste was in Rayon C van afdeling Noord Holland tegen 2397 duiven werd hem zelfs door zijn vereniging Strijd en Vriendschap uit Westzaan een rondrit met open wagen aangeboden, uniek in de duivensport, en zeer verdient als hard werkende barman voor zijn vereniging, en dit al vele jaren, en 35 jaar op deze prestatie moet wachten. Een mooi succes behaalde de voorzitter van Rayon C Ruud Moes, hij klokte de tweede duif in Zaandam, en klokte ook nog twee duiven bij de eerste 12 in de Zaan die binnen kwamen. Ook de comb. Boelens - de Hey hadden een goed weekend, na het succes van vorige week werden ze zaterdag derde in Wormerveer.

 

Het bestuur van Rayon C roept al haar leden op om mee te doen aan LE Mans zaterdag 11 juni a.s waarbij grote prijzen zijn te winnen in verband met het 75 jarig bestaan van de NPO. Om de duivensport te promoten, verzoekt het bestuur dat de liefhebbers familie, vrienden en kennissen uit te nodigen om te komen kijken bij het thuis komen van de duiven. Het zal een vlucht worden met een enorme deelname van circa 120.000 duiven.

 

Uitslag eerste 25 in de Zaan Peronne
 
1. H. Bultsra (Strijd en Vriendschap) 2, 11 en 12 R. Moes (BVZ Zaandam) 3. Comb. Boelens - de Hey (De Koerier) 4. J. Mulderij (Strijd en Vriendschap) 5, 10 en 20. C. Blaauw (BVZ Zaandam) 6. Ch. Vaane (Zaanstreek Noord) 7. P. Appelman (De Postduif) 8. H. Taai (BVZ Zaandam) 9. M. Mkuyt (De Koerier) 13. A. Kat (Strijd en Vriendschap) 14. R. Faber (Strijd en Vriendschap) 15, 16 en 22. P. Valk (Zaanstreek Noord) 17. W. Vinke (Koog Zaandijk) 18. P. Nieuwkamp (BVZ Zandam) 19. G. van Tiel (De Koerier) 21 en 24. G. Roelofsen (BVZ Zaandam) 23. H. Lockefeer (De Postduif) 25. Comb. Hol en Hol (BVZ Zaandam)
 
Egbert Meijer.
 

  Melchert Leguyt  / Egbert Meijer.

 
 
Combinatie Jansen-Bulder eerste van Noord Holland

 

ZAANSTREEK- De drie mans combinatie de broers Tom en Peter Jansen en Herman Bulder zijn Zaterdag winnaar geworden van de mooie vlucht uit het Franse Orleans wat een afstand van 545 kilometer.              De 1626 duiven van de ZCC werden in groot verband met prima weer en een kalme zuidenwind om 6.30 uur gelost, de eerste duif kwam bij deze liefhebbers in Krommenie binnen om 12.34.18 uur wat 1505.55 meter per minuut is. Ook in Rayon C was deze duif eerste. 
De combinatie behaalde zelfs over de gehele afdeling Noord Holland de eerste plaats, maar het is opvallend dat deze afdeling de enige is die op zaterdag het aantal deelnemende duiven niet opgeeft. 
Piet Valk uit Assendelft is fraai tweede, en klokte 4 minuten na de winnaars.
Gerard Korver uit Wormer zit ook deze vlucht weer aan de kop, hij neemt de derde plaats voor zijn rekening.
 
Uitslag 25 eerste Zaanse duiven Orleans
1 Comb. Jansen - Bulder (Koog Zaandijk) 2 P. Valk (Zaanstreek Noord) 3 G. Korver (De Koerier) 4 W. Vinke (Koog Zaandijk) 5, 9, 12 17 en 22 Fr. Kramer en Zoon ((Zaanstreek Noord)
6 B. Valk (De Koerier) 7 B. Bakker (BVZ Zaandam) 8 Comb. A.en W. Hartog (Strijd en Vriendschap) 10 G. Tichelaar Jr. (BVZ Zaandam) 11 R. Smits (De Postduif) 13 K. Langeberg (De Postduif) 14 en 24 A. Kat (Strijd en Vriendschap) 15 Joh. Dekker (Koog Zaandijk) 16 Comb. Heine (De Postduif) 18 B.v.d.Peppel (Zaanstreek Noord) 19 C. Pfersich (ZaanstreekNoord) 20 G. Overbeeke (Zaanstreek Noord) 21 S. Bierlee (Zaanstreek Noord) 23 R. Moes (BVZ Zaandam) 25 E. Renaud (De Postduif)
 
Gerard Korver wint Peronne
 
ZAANSTREEK- Gerard Korver zijn duiven zijn de laatste weken in vorm na de prima prestatie van vorige week is hij Zaterdag winnaar geworden van de vlucht uit Peronne (Frankrijk) over 315 kilometer, terwijl hij later op de dag op Orleans ook al derde werd.
Om 7.45 uur werden 2034 Zaanse duiven met mooi weer en een zachte zuidenwind gelost en de duif van Korver kwam binnen om 11.03.32 uur, wat 1587.30 meter per minuut is. 
Nummer twee in de Zaanse uitslag is Barend Valk van (De Koerier) die ook vierde is.
Daarna klokte de Zaandammer George Roelofsen twee vroege duiven hij neemt de derde en vijfde plaats voor zijn rekening. 
De Snelste in Rayon C is van Rinus van Bohemen uit Akersloot, zijn duif vloog 1594 meter per minuut, wat 7 meter sneller is dan de eerste Zaanse duif.
 
Uitslag 25 eerste Zaanse duiven Peronne
1, 18, 19 en 22 (G. Korver) 2, 4 en 16 B. Valk (De Koerier) 3, 5 en 10 G. Roelofsen (BVZ Zaandam) 6 en 11 S. Bakker (De Koerier) 7 S. Bierlee (Zaanstreek Noord) 8 Joh. Dekker (Koog Zaandijk) 9 R. Moes (BVZ Zaandam) 12 Fr. Otter (Koog Zaandijk) 13 A. Kat (Strijd en Vriendschap) 14 en 20 W. Vinke (Koog Zaandijk) 15 J. Mulderij (Strijd en Vriendschap) 17 H. Jongewaard
(Strijd en Vriendschap) 21 P. Valk (Zaanstreek Noord) 23 D. Nierop (Zaanstreek Noord) 24 A. Mannaart (Zaanstreek Noord) 25 Comb. Boelens - de Heij (De Koerier)
                           Egbert Meijer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactie van Rayon medewerker: Er staat in bovenstaand bericht een foute naam.

RONALD moet zijn GERRIT Dil !!!!!!!!!!!!!!